Ресурстарға сілтемелерді қалай қосуға болады

Сілтемелерді қалай қосуға болады

Сілтемелерді құру үшін Сіз қайтадан мәтіндік редакторда жұмыс жасайсыз.

  1. Сілтеме жасайтын мәтінді таңдап, Құралдар тақтасындағы Вставить /редактировать ссылку батырмасын басыңыз
  2. URL мекенжайын қойыңыз, мақсатыңызды Новое окно өзгертіңіз, OK батырмасын басыңыз