Қосымша конфигурациялар

Ағылшын тіліндегі нұсқасында ең жаңа ақпарат бар.

Tutor және Open edX-те көптеген командалар қолжетімді. Осы командалар туралы және оларды қалай пайдалану керектігі туралы білу үшін Оқытушыға арналған құжаттаманы қараңыз.

Tutor командалары

Мысалы, Tutor-да демо-курсты импорттауға арналған команда бар:

tutor local importdemocourse

Сіз Tutor -дің барлық қол жетімді командаларын төмендегі кодты іске қосу арқылы көре аласыз:

tutor local -h

Open edX командалары

Мысалы, Tutor Open edX-тің (manage.py) командаларын курсты өшіру үшін қолданады . Бұл пәрмен Open edX командасын қалай орындау керектігін көрсетеді./manage.py cmd delete_course'.

tutor local run cms ./manage.py cms delete_course  course-v1:edX+DemoX+Demo_Course

Сіз барлық қол жетімді Open edX CMS командаларын мына кодтарды іске қосу арқылы көре аласыз:

tutor local run cms ./manage.py cms

Сіз барлық қол жетімді негізгі командаларды мына кодтарды іске қосу арқылы көре аласыз:

tutor local run lms ./manage.py lms --settings production help