Тіл мен тақырыпты өзгерту

Тілдік пакеттерді қосыңыз

Ағылшын тіліндегі нұсқасында ең жаңа ақпарат бар.

Open edX әдепкі бойынша бір тілді қолданады, бірақ ол [қосымша тілдерді] қолдайды(https://www.transifex.com/open-edx/edx-platform/).

 • Екі таңбалы [ISO 639-1 кодтары] кодтарды пайдалана отырып(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) басқа тілдерді қоса аласыз.
 • Open edX-те тіл ауыстырғыш жоқ. Оның орнына ол браузер тілін қолданады.

Open edX-те орыс және ағылшын тілдерін қосу үшін осы командаларды орындаңыз.

Ескерту. Егер команда сәтті болса немесе болмаса, ешқандай шығыс деректер шығарылмайды.

# Іске қосылғанды тоқтату
tutor local stop

# Тіл пакеттерін қолдану
tutor local run lms ./manage.py lms shell -c "from openedx.core.djangoapps.dark_lang.models import DarkLangConfig; DarkLangConfig.objects.create(enabled=True, released_languages='ru,en')"

# Өзгерістер күшіне енуі үшін Open edX стекін қайта іске қосыңыз.
tutor local start -d

Сайтты ашыңыз. Енді ол браузер тілінде көрсетіледі.

Ссылка

Жаңа тақырыпты орнату

Біз өзіміздің логотипіміз бар Tutor-дан Indigo тақырыпты пайдаланамыз.

 1. Жаңа тақырыпты жүктеңіз

  git clone https://github.com/overhangio/indigo
 2. LMS-де өзіңіздің логотипіңізді пайдалану үшін:

  indigo/theme/lms/static/images/favicon.ico және logo.png, өзіміздің favicon.ico және logo.png ауыстырамыз

 3. CMS-те логотипті пайдалану үшін:

indigo/theme/cms/static/images/favicon.ico және studio-logo.png, өзіміздің ffavicon.ico и studio-logo.png ауыстырамыз

 1. Тақырыпты визуализациялау

  tutor config render --extra-config ./indigo/config.yml ./indigo/theme "$(tutor config printroot)/env/build/openedx/themes/indigo"
 2. docker Open edX кескінін жаңа тақырыппен қалпына келтіріңіз (бұл процесс біраз уақытты алады)

  tutor images build openedx
 3. Қалпына келтірілген docker кескінін пайдаланып платформаны қайта жүктеңіз.

  tutor local start -d
 4. Indigo тақырыбын қосыңыз

  tutor local settheme indigo localhost studio.localhost \
   $(tutor config printvalue LMS_HOST) $(tutor config printvalue CMS_HOST)
  1. Жаңа тақырыпты көру үшін браузерді ашыңыз