XBlocks-ті орнату

Ағылшын тіліндегі нұсқасында ең жаңа ақпарат бар.

XBlocks - бұл Open edX-тің қосымша функцияларын қамтамасыз етуге арналған қауымдастық жасайтын плагиндер немесе кеңейтімдер. Atlassian.net [XBlocks каталогын](https://opened.atlassian.net/wiki/spaces/COMM/pages/43385346/Blocks + Directory) қолдайды. Онда көптеген XBlocks тізімде бар, бірақ барлығы емес.

XBlock тізімі

Міне, біз қолданатын кейбір XBlocks:

PDF баламасы:

 • xblock-pdf
 • Тәуелділіктер пакеті қажет: git+https://github.com/IONISx/xblock-pdf.git@v1.0.0#egg=xblock-pdf

XBlocks және Tutor

GIT репозиториясының URL-мекенжайын.пайдалана отырып XBlocks орнатылады. xblock URL-мекенжайы requirements файлына төменде көрсетілген форматта кіреді. Жаңа XBlock-ті қосу үшін Docker Open edX кескінін қайта жинауы керек.

git+https://url-to-xblock/xblock.git

# Мысалы, Pool XBlock-ті осылай орнатасыз:
git+https://github.com/open-craft/xblock-poll.git

Tutor-де XBlocks-ты қосу

 1. XBlocks-тің URL-мекен-жайларын қамтитын private.txt файлын өзгертіңіз.
  nano $(tutor config printroot)/env/build/openedx/requirements/private.txt
 2. Пайдаланғыңыз келетін XBlocks-тің URL-мекен-жайларын орналастырыңыз. Біз қолданатын толық тізім төменде.
  git+https://github.com/open-craft/xblock-activetable.git
  git+https://github.com/polimediaupv/pdfXBlock.git
  git+https://github.com/overhangio/openedx-scorm-xblock.git
  git+https://github.com/mitodl/edx-sga.git
  git+https://github.com/ubc/ubcpi.git
  git+https://github.com/open-craft/xblock-poll.git
  git+https://github.com/edx/xblock-lti-consumer.git

3.XBlocks-ті қосу үшін Docker Open edX кескінін қалпына келтіріңіз.

 tutor images build openedx

4.Tutor-ді қайта іске қосыңыз

tutor local stop
tutor local start -d

XBlocks-ті курқа қосу

Курс әзірлеушісі өз курсында пайдаланғысы келетін XBlocks-ті қосуы керек.

Әр курс үшін XBlocks қосылады. «Разработчики курсов» бөлімін қараңыз немесе Xblocks-ті Open edX-ке қосу қосымшалар жинағында.

Міне, жоғарыдағы тізімге сәйкес келетін XBlocks тізімі. Студия парақшасы: Settings > Advanced Settings > Advanced Module List

[
  "activetable",
  "edx_sga",
  "google-calendar",
  "google-document",
  "pdf",
  "poll",
  "scorm",
  "survey",
  "lti_consumer"
]

Бұл XBlocks Add New Component -> `Advanced ' тізімінде пайда болады.